Företagskurser

Home / Företagskurser

Rökavvänjning klassas som friskvård och är avdragsgillt för företag.

Sluta röka och snusa kurser för företag

Utöver de kurser som beskrivs på de övriga sidorna kommer vi även ut till ert företag och guidar er igenom ett komplett rökstoppsprogram, steg-för-steg, om så önskas.

Detta vinner företaget på att investera i sluta-röka-kurser:

  • Rökarna och snusarna vinner självklart därför att ett rök- och snusstopp är fördelaktigt för deras hälsa, energi, självförtroende, koncentrationsförmåga, ekonomi och frihet.
  • Kollegorna vinner också eftersom tobakslukten besvärar, trots avgränsade rökområden, och de behöver inte längre vara irriterade på rökarnas markant fler pauser.
  • Företaget sparar pengar genom att ha rökfria medarbetare: En rökare har i genomsnitt åtta sjukdagar fler än en icke-rökare, en medarbetare som röker 3 cigaretter per dag använder ca 132 arbetstimmar per år till att röka (vilket motsvarar 3 veckors extra betald semester) och dessutom skapar Allen Carr’s Easyway rökstoppsprogram en bra miljö och image då företaget visar att de värnar om sina medarbetarens välbefinnande!

Hur kan vi hjälpa er?

Inledningen på ett sluta-röka program hos företag kan vara avgörande för hur det kommer tas emot av medarbetande rökare och därmed för det slutresultat som erhålls. Det är viktigt att inte börja med förbud och pekpinnar utan istället formulera ett fantastiskt erbjudande om hjälp till de som vill. Rökaren behöver få känna att det är ett eget val att sluta röka och att de gör det för sin egen skull.

Vi lägger tillsammans upp ett program för att nå ut till er rökande och snusande personal utan att de känner sig jagade och tvingade att sluta. Informationsmöten om sluta-röka-kurserna ute hos er kan vara ett sätt att fånga rökarens intresse. Vi kan hålla kurserna ute hos ert företag eller hos oss för minst 10 max 17 deltagare / kurs. Är ni färre föreslår vi att ni följer de kurser som hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Priset per person är detsamma som på privatkurserna, men var uppmärksam på att det är inklusive moms. Kontakta oss för en offert om ni har fler än 10 rökare och snusare som vill sluta.

Kontakta Allen Carr’s Easyway kurscenter för mer information om vårt sluta röka kursprogram och hur vi når ut till er personal.

Allen Carr’s Easyway Sverige

Tel: 08-24 01 01

E-post: info@allencarr.se

Vi ser fram emot att få hjälpa er att få en rök- och snusfri miljö !